Leonardo da vinci
Leonardo da vinci's Oil Paintings
Leonardo da vinci Museum
April 15, 1452 – May 2, 1519. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

da-vinci-gallery.org, welcome & enjoy!
da-vinci-gallery.org
 

Carlo Crivelli
the vision of the blessed gabriele

ID: 55974

Carlo Crivelli the vision of the blessed gabriele
Go Back!Carlo Crivelli the vision of the blessed gabriele


Go Back!


 

Carlo Crivelli

1430-1495 Italian Carlo Crivelli Locations 1495). He produced many large, multi-partite altarpieces in which his highly charged, emotional use of line, delight in detail, decoration and citric colours, often set against a gold ground, convey an intensity of expression unequalled elsewhere in Italy. His mastery of perspective was also used for dramatic impact. As he worked in isolation in the Marches, his style only had local influence. In the 19th century, however, he was one of the most collected of 15th-century Italian painters.  Related Paintings of Carlo Crivelli :. | St James of the Marches with Two Kneeling Donors | La Madonna della Rondine | scene of pork butcher s shop | Faith madonna with child, and the donor | The Dead Christ Supported by two angels |
Related Artists:
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Philips Koninck
1619-1688 Dutch Philips Koninck Gallery Little is known of his history except that he was said to be a pupil of Rembrandt, whose influence is to be seen in much of his work. He painted chiefly broad, sunny landscapes, full of space, light and atmosphere; they are seen from a high perspective, allowing a prominent view of the sky. Portraits by him, somewhat in the manner of Rembrandt, also exist (e.g. see Joost van den Vondel); there are examples of these in the galleries at Copenhagen and Oslo. Of his landscapes, the principal are View at the mouth of a river at the Hague, with a slightly larger replica in the National Gallery, London; Woodland border and countryside (with figures by Adriaen van de Velde) at Amsterdam; and landscapes in Brussels, Florence (the Uffizi), Berlin and Cologne. Koninck, a prosperous businessman, appears to have painted few pictures during the last decade of his life. Several of his works have been falsely attributed to Rembrandt and many more to his namesake and fellow townsman Salomon de Koninck (1609-1656), also a disciple of Rembrandt, whose paintings and etchings consist mainly of portraits and biblical scenes. Both of these painters are to be distinguished from David Koninck (1636?-1687), also known as Rammelaar. David Koninck was born in Antwerp and studied there under Jan Fyt. He later settled in Rome, where he is stated to have died in 1687; this, however, is doubtful. His pictures are chiefly landscapes with animals and still life.
Joseph Thors
(ca. 1835 - 1884) was an English landscape artist who exhibited widely in England during the late 19th century. Relatively little is known about Thors's life though he was recorded as living and working in London, then Birmingham - he also travelled for a while in France. He exhibited at the Royal Academy of Arts, British Institution, and Society of British Artists in London, and was also exhibited in Birmingham between 1869 - 1900.


Leonardo da vinci
All the Leonardo da vinci's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved